Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Oznamujeme, že dne 30. 9. 2019 je vyhlášeno výběrové řízení na pozici „Vedoucí vily“.

•    Výběrové řízení proběhne formou volné diskuse s výběrovou komisí. Složení komise bude pevně stanoveno až po přijetí všech přihlášek.
•    Součástí výběrového řízení je vyplnění on-line testu pracovních dovedností.
Test má dvě části (test pracovních schopností a test silných stránek
•    Vypracování vize „Koncepce rozvoje“ max. rozsah 2x A4

Obecné požadavky pro pozici vedoucí vily od 1.1. 2020:
VŠ nebo VOŠ vzdělání (Bc., Mgr., DiS), humanitní obor se soc. právním zaměřením
Řidičský průkaz: B
Praxe  ve vedení týmu
Práce na PC: Microsoft Office
Silně etický vztah k lidským hodnotám, respekt k lidské důstojnosti, schopnost efektivně vést a rozvíjet tým, pevnost a laskavost ve vedení, tvořivost, flexibilita při řešení náhlých událostí, upřímnost a loajalita vůči zaměstnavateli.
Pokud nesplňujete požadavek vysokoškolského vzdělání a přesto se chcete zúčastnit výběrového řízení, vztahuje se na Vás podmínka do jednoho roku od případného nástupu do funkce zahájit vysokoškolské nebo vyšší odborné studium.

Výhodou je: dovednost plánování směn, zkušenosti v sociálních službách, znalost operačního sytému Cygnus

Pokud se chcete výběrového řízení zúčastnit:
Přihlaste se e-mailem: reditelka@ddjindrichovice.cz do 15.8. 2019.
Následně dostanete podrobné informace.