PŘIJÍMÁME

 

DO DOMOVA PRO SENIORY

seniory od 65. roku života se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc v každodenních činnostech, kteří již nemohou zůstat ani ve svém domácím prostředí, ani jim není možné zajistit potřebnou péči prostřednictvím rodiny, ani pomocí ambulantních nebo terénních služeb.

DO DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 • seniory od 65. roku života se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
 • zájemce mladšího než seniorského věku v závažných a odůvodněných případech (Alzheimerova nebo jiná forma demence).

Přednostně přijímáme žadatele ze spádové oblasti Frýdlantského výběžku a Libereckého kraje. Zohledněni mohou být i rodinní příslušníci žadatele, žijící v Libereckém kraji.

Nové uživatele přijímáme pouze v případě volných míst.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

 • žadatel patří do cílové skupiny, které je poskytovaná sociální služba určena,
 • žadatel žádá o takovou službu, kterou domov poskytuje,
 • domov má dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby,
 • žadatel si podal platnou žádost a doložil k ní všechny požadované přílohy (viz Dokumenty ke stažení)
 • zdravotní stav žadatele se nevylučuje s poskytnutím sociální služby.

V případě, že zájemce splňuje podmínky a přijetí do Domova a je volné místo, vyzve ho sociální pracovník k nástupu. Není-li v Domově volná kapacita, je toto zájemci sděleno a současně je informován, že jeho žádost byla zařazena do pořadníku žadatelů.

NEPŘIJÍMÁME, POKUD:

 

 • žadatelův zdravotní stav vyžaduje odbornou péči, kterou není Domov schopen zajistit (např. nepřetržitou přítomnost lékaře, podpůrné odborné přístroje apod.),
 • žadatel trpí akutním infekčním onemocněním,
 • by žadatelovo chování a návyky z důvodu duševní poruchy narušovalo závažným způsobem soužití v Domově,
 • žadatelova situace vyžaduje jiný typ služby.