Domov zajišťuje a má registrované následující sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY (kapacita 18 lůžek)

je služba určená seniorům ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc v každodenních činnostech a jejichž sociálně nepříznivou situaci nelze zajistit prostřednictvím rodiny, alternativních sociálních služeb ambulantních a terénních.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (kapacita 52 lůžek)

je služba určená převážně seniorům ve věku nad 65 let s chronickým, duševním, zdravotním a mentálním postižením, kteří potřebují pomoc v každodenních činnostech a jejichž sociálně nepříznivou situaci nelze zajistit prostřednictvím rodiny, alternativních sociálních služeb ambulantních, ani terénních. Služba je v závažných a odůvodněných případech poskytována i mladším uživatelům než stanoveného seniorského věku, a to v případě postižní Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.

Obě služby poskytují celoroční ubytování (v jedno, dvou a třílůžkových pokojích), stravování a 24 hodinovou péči – pomoc při zvládání každodenních činností. Je poskytována v bezbariérovém prostředí samostatných objektů tří vil Albert s počtem lůžek 20, Daniela s počtem lůžek 28 a Rozálie s počtem lůžek 22. Vily jsou umístěny v rozlehlých zahradách v obci Jindřichovice pod Smrkem.

Domov není zdravotnickým zařízením a pokud se u uživatele projeví náhlé zdravotní problémy, je přivolána zdravotní pomoc rychlé záchranné služby. Uživatelé mají v případě zájmu možnost využívat služeb praktického lékaře, který v domově ordinuje 1x v týdnu.

Organizace Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem p. o. je financovaná z rozpočtu Libereckého kraje a MPSV.

 

Vila Albert

Vila Daniela

Vila Rozálie